دفتر حراست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

آماده دریافت گزارشات و نظرات دانشگاهیان گرامی می باشد.

 

 
             
       

حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي باشد . از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود به عهده دارد. ...

 

 

     
  • توصیه در برخورد با سارقین و رعایت جوانب احتیاط
  • گذاشتن اطلاعات شخصی روی فلش وگوشی همراه
  • هنر بزرگ نه گفتن به دیگران
  • عدم اعتماد بی جا به افراد